<div align="center"> <h1>Ośrodek Szkolenia Psów Pieczurki w Białymstoku</h1> <h3>szkolenie psów w zakresie: pies towarzysz PT1,PT2,PT3; pies obronny IPO1,IPO2,IPO3; w/g indywidualnych potrzeb klienta, porady,galeria,wasze pupile,hotel,rasy psów...</h3> <p>szkolenie psów tresura psów szkolenie psy zwierzęta hotel szkolenia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.osppieczurki.pl/przekier.html" rel="nofollow">http://www.osppieczurki.pl/przekier.html</a></p> </div>